Wyniki

Wyniki poszczególnych zawodów

prosimy wysyłać na adres :

wyniki@oomslask2020.pl

mpikierski@wp.pl

Mirosław Pikierski 605 272 434

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronat medialny:

Gospodarze:

Zadanie publiczne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego